Adresgegevens IGZ

De Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaan fuseren. Per 1 oktober 2017 ontstaat daardoor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Waarom een fusie?

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn de inspecties samen verantwoordelijk voor het toezicht op de jeugdhulp. De al bestaande samenwerking is daardoor geïntensiveerd. Het is dan ook een logische vervolgstap om als één organisatie verder te gaan. De nieuwe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan efficiënt en effectief toezicht houden op het brede veld van professionals en organisaties in de gezondheidszorg en de jeugdhulp.

(Nieuwe) contactgegevens

Door de fusie verandert een deel van onze contactgegevens per 1 oktober:

Bezoekadres:    Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Postadres:          Postbus 2518, 6401 DA Heerlen

Telefonisch:       088 120 5000 (tussen 9.00 en 17.00 uur)

E-mail:                  meldpunt@igj.nl

Website:             www.igj.nl

Twitter:               @IGJnl

De e-mailadressen van alle medewerkers veranderen. Waar nu naammedewerker@inspectiejz.nl of naammedewerker@igz.nl staat, wordt dat naammedewerker@igj.nl.

Wat betekent de fusie voor het toezicht?

Voor instellingen voor jeugdhulp en voor zorgaanbieders die zowel zorg als jeugdhulp aanbieden, wordt het toezicht vanaf 1 oktober 2017 uitgevoerd door één inspectie. Dat betekent één toetsingskader, één werkwijze en één beleid voor handhaving en tuchtrecht. Vanwege de nauwe samenwerking was hier vaak al sprake van. Voor andere zorgaanbieders verandert er qua toezicht weinig. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met o.a. gemeenten, koepelorganisaties en andere inspecties.

Organisatorische en visuele veranderingen

De fusie leidt ook tot een aantal organisatorische veranderingen. Het nieuwe organogram vindt u per 1 oktober op www.igj.nl.

Gezond vertrouwen

Ook als IGJ gaan wij uit van gezond vertrouwen in de aanbieders van zorg en de jeugdhulp. Omgekeerd vragen we vertrouwen in ons toezicht en onafhankelijke oordeel. We zijn open over ons toezicht en onze bevindingen. We verwachten van aanbieders van zorg of jeugdhulp dat zij hun zorg afstemmen op wat hun patiënt of cliënt nodig heeft. Dat zij stilstaan bij hoe die de zorg beleeft.

Voor ons blijft voorop staan dat aanbieders van zorg en jeugdhulp continu leren van wat er goed gaat en wat niet goed gaat. Zo kunnen we in Nederland blijven vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Meer over IGJ vindt u vanaf 1 oktober op www.igj.nl.

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer