Cliënttevredenheid 2017

Inleiding

GGZON maakt binnen in uw behandeling gebruik van vragenlijsten om de voortgang van de behandeling te evalueren. Ook wordt gemeten in hoeverre u tevreden bent over uw behandeling.

Elke GGZ-aanbieder is wettelijk verplicht om de vragenlijst te versturen naar een landelijke database van de Stichting Benchmark GGZ.

Zoals u in de media heeft kunnen lezen zijn er inmiddels grote twijfels bij de aanlevering en verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens. Dit omdat het SBG in een juridische procedure niet heeft kunnen aantonen dat de database niet herleidbaar is op individueel cliëntniveau. Met andere woorden, de aanlevering bij het SBG is een onrechtmatige en klachtwaardige inbreuk van het medische beroepsgeheim/gedragsregels.

GGZON heeft, na advies van het actiecomité Stopbenchmark ROM de aanlevering van gegevens uit vragenlijsten tijdelijk stopgezet. Wij hervatten dit pas weer wanneer alle wettelijk waarborgen zijn gegarandeerd.

Omdat we de uitkomsten van onze vragenlijsten, waaronder cliënttevredenheid niet hebben aangeleverd bij het SBG zijn alleen onze eigen ruwe gegevens beschikbaar. Helaas kunnen we geen vergelijk maken met andere zorgaanbieders (benchmark). Zoals u op onze website kunt zien was dit in 2015 en 2016 wel inzichtelijk.

Uiteraard willen we onze zorg wel evalueren om ervan te leren en te verbeteren. Daartoe hebben we de ruwe gegevens verwerkt.

Uitkomsten van de vragenlijsten

In 2017 heeft u aan het eind van de behandeling binnen de BGGZ een vragenlijst ingevuld.

De verwerking van deze vragenlijsten heeft het volgende opgeleverd:

Daarnaast hebben wij u gevraagd om uw behandeling een rapportcijfer te geven. Het gemiddelde rapportcijfer is 8,05.

Eindresultaat

Vorig jaar heeft GGZON samen met de Cliëntenraad een verbeterplan gemaakt. Het gemiddelde rapportcijfer is gestegen van 7,5 in 2016, 7,9 in 2017 en nu 8,05 in 2017. Dat is een mooi resultaat.

Wij blijven streven naar verbetering. Ook dit jaar blijven we kritisch kijken en werken we samen met het behandelteam en de Cliëntenraad aan verbetering.  

 

Mocht u mee willen denken over onze aanpak en dienstverlening, u bent van harte welkom bij de Cliëntenraad.

Geïnteresseerd? Het adres van onze Cliëntenraad is: clientenraad@ggzon.nl

 

Voor meer informatie over de resultaten van dit clienttevredenheidsonderzoek kunt u contact opnemen met mw. Tanja de Jong, teamcoördinator behandelteam: t.dejong@ggzon.nl