Cliënttevredenheidsonderzoek

Wij willen graag weten of onze cliënten tevreden zijn over hun behandeling en de gang van zaken bij GGZON. Om die reden doen wij onderzoek naar de bevindingen van onze cliënten o.a. met behulp van een vragenlijst. Als mensen tevreden zijn is dit natuurlijk ontzettend prettig. Wanneer dit niet het geval is, kunnen wij deze informatie gebruiken om onze hulpverlening te verbeteren.  

Vorig jaar heeft GGZON samen met de Cliëntenraad een verbeterplan gemaakt. Het gemiddelde rapportcijfer is gestegen van 7,5 in 2015, 7,9 in 2016 en nu 8,05 in 2017. Dat is een mooi resultaat. Wij blijven streven naar verbetering. Ook dit jaar blijven we kritisch kijken en werken we samen met het behandelteam en de Cliëntenraad aan verbetering.  

Klik voor de uitgebreidere uitkomsten van de Clienttevredenheidsonderzoeken op onderstaande buttons:

2018

 2017

 2016

 2015

 

Benchmark GGZ

Elke GGZ-aanbieder is wettelijk verplicht om de vragenlijst te versturen naar een landelijke database van de Stichting Benchmark GGZ. Zoals u in de media heeft kunnen lezen zijn er inmiddels grote twijfels bij de aanlevering en verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens. Dit omdat het SBG in een juridische procedure niet heeft kunnen aantonen dat de database niet herleidbaar is op individueel cliëntniveau. Met andere woorden, de aanlevering bij het SBG is een onrechtmatige en klachtwaardige inbreuk van het medische beroepsgeheim/gedragsregels.

GGZON heeft, na advies van het actiecomité Stopbenchmark ROM de aanlevering van gegevens uit vragenlijsten tijdelijk stopgezet. Wij hervatten dit pas weer wanneer alle wettelijk waarborgen zijn gegarandeerd. Omdat we de uitkomsten van onze vragenlijsten, waaronder cliënttevredenheid niet hebben aangeleverd bij het SBG zijn alleen onze eigen ruwe gegevens beschikbaar. Helaas kunnen we geen vergelijk maken met andere zorgaanbieders (benchmark). Zoals u op onze website kunt zien was dit in 2015 en 2016 wel inzichtelijk. Uiteraard willen we onze zorg wel evalueren om ervan te leren en te verbeteren. Daartoe hebben we de ruwe gegevens verwerkt.

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer