Hypnotherapie

Het gebruik van een hypnotische staat vormt het middelpunt van de hypnotherapie. Hypnose is een staat van veranderd bewustzijn, een soort trance. Het is te vergelijken met dagdromen met een doel. Bijna iedereen heeft in het dagelijks leven spontane hypnotische ervaringen, bijv. je gaat helemaal op in een film en kunt niet geloven dat het al pauze is of je bent zo geconcentreerd bezig, dat je niet hoort dat iemand binnenkomt. Hypnose is dus helemaal geen wonderbaarlijk verschijnsel en het overkomt iedereen. Het is een toestand van geconcentreerde aandacht waarbij je even loskomt van je uitwendige omgeving en je kritische denken en je opgaat in je eigen binnenwereld waarbij je contact kunt maken met je gevoel. Hypnose is en middel om contact te maken met je onbewuste. In deze toestand komen er vaak beelden uit je onbewuste die je op het goede spoor van een oplossing brengen.

Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning bij andere behandelingen binnen de gezondheidszorg. Het belangrijkste voordeel van het toepassen van hypnose in de therapie ligt in het vermogen om onbewuste hulpbronnen te activeren.

 

Werkwijze

In hypnotherapie wordt de hypnotische staat (trance) doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. Bij kinderen wordt hypnotherapie op een speelse manier toegepast die aansluit bij de belevingswereld. De therapeut maakt gebruik van de bij kinderen al van nature aanwezige verbeeldingskracht d.m.v. verbeeldingsoefeningen, vergelijkbaar met fantasie. Er worden diverse oefeningen, methoden en technieken (in trance) ingezet, zodat het kind onbewuste patronen los kan laten, de problematiek de baas wordt en de regie over zijn/haar leven terug krijgt. Naast verbeeldingskracht wordt er ook veel gebruik gemaakt van ontspanningstechnieken. In tegenstelling tot hetgeen wat tijdens theaterhypnose gebeurt, behoudt de cliënt altijd de controle over zichzelf en blijft er sprake van bewustzijn over wat er gebeurt.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld en vanuit welke achtergrond de problematiek is ontstaan. Door de efficiënte werking is hypnotherapie over het algemeen een kort durende therapievorm. Gemiddeld komen kinderen voor 4 tot 8 sessies.

 

Doelgroep

Hypnotherapie is mogelijk vanaf ongeveer 4 jarige leeftijd. Echter kinderen tussen 6 en 14 jaar behoren tot de meest hypnotiseerbare leeftijdsgroep, omdat zij het meest gevoelig zijn voor therapeutische suggesties. Hulp kan geboden worden bij zowel geestelijke en lichamelijke klachten. Deze staan vaak nauw in verband met elkaar: nadat de problemen tot een oplossing zijn gekomen, verminderen of verdwijnen vaak ook lichamelijke klachten. Indicaties voor hypnotherapie bij kinderen zijn heel uiteenlopend: pijnklachten (bijv. hoofdpijn of buikpijn), angsten (bijv. faalangst), belemmeringen door emoties (bijv. verdriet of boosheid), AD(H)D, concentratieproblemen, slaapproblemen, identiteitsproblemen (bijv. gebrek aan zelfvertrouwen), weerbaarheid vergroten, verwerking van ingrijpende gebeurtenissen (bijv. rouwverwerking), spanningen, spraakproblemen (bijv. stotteren), problemen thuis (bijv. echtscheiding), pesten, eetproblemen (bijv. overgewicht), problemen rondom leervaardigheden en/of sociale vaardigheden.

Nieuwe ontwikkelingen zijn er ook in de behandeling van kinderen (en volwassenen) met ASS, ook bij deze ontwikkelingsstoornis blijkt hypnose een effectief middel te zijn om controle te krijgen over de eigen autonomie. Hypnotherapie is niet geschikt voor mensen met een psychotische aandoening, zoals schizofrenie.

 

Effectiviteit

Kinderen ervaren hypnose meestal als plezierig. Vaak worden er al op korte termijn positieve resultaten bereikt waarbij het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de zelfcontrole worden verhoogd. Dit komt doordat kinderen zelf de regie over hun lijf, gevoel en gedrag terugkrijgen. Het behandelresultaat is mede afhankelijk van hoe goed gemotiveerd de cliënt is en in hoeverre deze zich inzet voor verandering.

Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de effecten van hypnotherapie. Ook in Nederland heeft er een groot onderzoek plaatsgevonden waaruit bleek dat hypnotherapie hele duidelijke waardevolle effecten heeft bij kinderen met chronische buikklachten die  passen bij IBS (prikkelbare darm syndroom) of FAP (functionele buikklachten).

 

Meer informatie

Voor meer informatie over hypnotherapie kan gekeken worden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Hypnose (NVvH): www.nvvh.com en de website van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH): www.hypnotherapie.nl.

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer