Neurofeedback

Bij neurofeedback wordt gebruik gemaakt van hersengolfactiviteit. Deze wordt gemeten en kan beïnvloed worden door middel van sensoren die op het hoofd geplaatst worden. Als de hersengolf activiteit stabiel is en er is sprake van een evenwichtige verdeling van de diverse soorten hersengolven dan is er geen reden voor zorgen, echter wanneer er teveel of te weinig activiteit is kan dit leiden tot klachten, zoals aandacht en concentratieproblemen. Neurofeedback is een geavanceerde methode die dan kan helpen om de hersenen te trainen. Met deze methode wordt dus middels hersengolfactiviteit geoefend om beter te kunnen functioneren.

 

Werkwijze

Alvorens gestart kan worden met neurofeedback is onderzoek naar de hersenactiviteit belangrijk. GGZON doet dit onderzoek niet zelf, maar werkt hiervoor samen met Brain Dynamics in Hengelo. Hier wordt een QEEG afgenomen, waarmee de hersenactiviteit in kaart wordt gebracht. Naast een QEEG onderzoek zullen er ook een aantal andere computertaken afgenomen worden. Op basis van de resultaten wordt een behandelprogramma gemaakt dat specifiek aansluit bij de aangemelde cliënt.

Tijdens een neurofeedback sessie worden de hersengebieden die te weinig of te veel activiteit laten zien getraind. Want net als je je spieren kan trainen, kan je ook je hersenen trainen. Tijdens het doen van verschillende oefeningen krijgen de hersenen  dan een signaal dat ze iets moeten doen of moeten stoppen. Dat gebeurt via een speciale badmuts met draadjes op je hoofd.

Er wordt meestal gestart met wekelijkse sessies. Zodra de behandeling het gewenste effect heeft wordt er steeds meer tijd tussen de sessies gelaten en wordt de behandeling langzaam afgebouwd. Behandelaren die bij GGZON Neurofeedback geven hebben daartoe een erkende opleiding gevolgd.

 

Doelgroep en effectiviteit

Neurofeedback is bewezen effectief bij aandacht- en concentratieproblemen en slaapproblemen, maar kan ook bij andere problemen (zoals angst en stemmingsgerelateerde klachten) worden toegepast, echter het effect hiervan is nog niet bewezen. Om die reden gaat dan de voorkeur uit naar andere behandelvormen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over neurofeedback kan hier geklikt worden om een filmpje te bekijken.

 

Let op: Neurofeedback wordt niet automatisch vergoed. Bij kinderen en jongeren is overleg met de gemeente mogelijk omtrent de vergoeding.

 

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer