Ouderbegeleiding

Opvoeden is voor alle ouders een uitdagende taak. In de ontwikkeling van kinderen en jongeren kunnen allerlei problemen ontstaan. Ouders proberen vaak alles om hun kind te helpen, maar ze komen er niet altijd uit. Begeleiding door een professional, in de vorm van ouderbegeleiding, kan dan uitkomst bieden. Ouderbegeleiding wordt ingezet om de rol van de ouder te versterken. Deze therapievorm richt zich onder meer op het beter begrijpen van het kind, meer inzicht te krijgen in de problemen van het kind (psycho-educatie), opvoedingsondersteuning en ondersteuning bij het verwerken en accepteren van problematiek.

Ouderbegeleiding is een methodiek van psychosociale hulpverlening aan ouders die problemen hebben met, of zich zorgen maken over een kind. Het eerste doel is de metapositie van de ouder versterken; het uiteindelijk doel het belang van het kind – zo mogelijk geformuleerd mede op grond van een diagnose, of diagnostische consultatie         (Uit: A. van der Pas (2006). Handboek methodische ouderbegeleiding Deel 1. Ouderbegeleiding als Methodiek.)

 

Werkwijze

Bij ouderbegeleiding staan de opvoedingsvragen van ouders centraal en wordt er voornamelijk gesproken over hun rol als opvoeder. Hierbij wordt aangesloten bij de doelen van ouders. Daarnaast is het overkoepelende doel vaak om ouders meer vertrouwen te geven in de opvoeding van hun kind. Er worden uiteenlopende situaties, problemen en zorgen besproken. De aandacht richt zich vooral op de relatie tussen ouder en kind of jongere. Tijdens deze gesprekken wordt samen naar passende oplossingen gezocht binnen het gezin en worden extra opvoedingsvaardigheden aangereikt. Er wordt geleerd om beter om te gaan met de problemen die spelen bij het kind en de invloed die dat heeft op jou als ouders en het gezin.

De begeleiding bestaat uit gesprekken die één of beide ouder(s) voert met een behandelaar. Hierbij is het streven dat wanneer er twee opvoeders zijn, dat zij ook allebei aan de ouderbegeleiding deelnemen. Soms worden passende oefeningen meegegeven voor thuis. De duur en frequentie van de begeleiding zijn afhankelijk van de hulpvraag en problematiek.

Vaak wordt ouderbegeleiding geboden in combinatie met een individueel behandeltraject voor het kind. Nauwe samenwerking tussen de behandelaren, ouders/verzorgers of met het hele gezin is van belang, zodat er afstemming bestaat en ouders hun kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Deze betrokkenheid van ouders is van belang, omdat ouders/verzorgers een belangrijke rol vervullen in het leven van hun kind. Als zowel het kind als de ouders begeleiding krijgen wordt dit meestal door een andere behandelaar gedaan, zodat zij allebei de kans krijgen om zich volledig te uiten. Beide behandelaren hebben dan overleg met elkaar.

 

Doelgroep

Ouderbegeleiding is bedoeld voor ouders die vragen of zorgen hebben over het gedrag van hun zoon of dochter. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met vragen rondom dagelijkse conflicten thuis, emotionele ondersteuning en/of sociale vaardigheden van het kind of hoe om te gaan met een diagnose.

Klachten van het kind kunnen ook verband houden met problemen van ouders zelf. Op het moment dat deze problemen meer op de voorgrond staan kunnen we binnen GGZON doorverwijzen naar team volwassenen.

 

Meer informatie

Naast individuele ouderbegeleiding bieden we bij GGZON voor ouders ook groepstherapie en trainingen, klik hier voor meer informatie: Childreflection, Mindful Parenting, Psyco-educatie groep ADHD en Psycho-educatiegroep ASS. Ook biedt GGZON gezinsbehandeling aan, waarbij aan huis, in aanwezigheid van het kind/de kinderen wordt gewerkt.

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer