Vaktherapieën

Vaktherapie is een overkoepelende naam voor behandelingen waarbij DOEN en ERVAREN centraal staat. De verschillende disciplines binnen vaktherapie die bij GGZON Kind & Jeugd worden ingezet zijn:

Alle bovenstaande disciplines vallen onder de koepel Ferderatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), met uitzondering van de Dierondersteunde therapie (AAT).

Elke discipline heeft zijn eigen specifieke werkwijze en werkvormen die aansluiten bij de interesse en behoeften van het kind op dat moment. De meeste vaktherapieën bij GGZON worden aangeboden in samenwerken met ZZP'ers (vaktherapeuten) die werken vanuit hun eigen praktijk. De behandeling wordt met regievoeders en behandelaren van GGZON afgestemd. Overleg met collega's, evaluatiegesprekken en/of ouderbegeleiding vindt bij GGZON of in de eigen praktijk plaats.

 

Behandeling

Vaktherapie wordt o.a. ingezet bij:

  • Problematiek ten gevolge van Aandachts- en ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D), stoornissen op neurologisch gebied en op het gebied van het Autisme spectrum (ASS);
  • Problematiek op het gebied van gedrag en affect- en emotieregulatie;
  • Angst- en stemmingsproblematiek, verwerking van rouw, verlies en trauma.

De ervaringen die het kind opdoet in vaktherapie, leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten op emotioneel, cognitief, sociaal en/of lichamelijk gebied, welke van toepassing zijn in het dagelijks leven. Na behandeling en tussentijds wordt gemeten en besproken of de beoogde doelen behaald zijn.

 

Aanvullende diagnostiek

Naast behandeling wordt vaktherapie ingezet als onderdeel van een onderzoek dat al dan niet tot een diagnose kan leiden. Binnen één of twee disciplines vaktherapie vinden dan observaties plaats met kind en, indien wenselijk, met één of meerdere gezinsleden.

 

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer