Bij GGZON (Geestelijke GezondheidsZorg Oost Nederland) bent u op de juiste plek voor diagnostiek en behandeling, voor zowel lichte tot matige klachten (BGGZ) als meer complexe problematiek (Specialistische GGZ)

 

Aanmeldprocedure Volwassenen

Volwassenen:

Om in behandeling te komen bij GGZON heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Deze verwijsbrief is noodzakelijk om de zorg te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Nadat wij uw verwijsbrief hebben ontvangen, wordt uw aanmelding door onze intakecoördinator bekeken. Hierna krijgt u een ontvangstbevestiging, met het verzoek om binnnen twee weken contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Ingeval u kiest voor een behandeling buiten uw zorgverzekering, dan is een verwijsbrief niet verplicht.

Houdt u rekening met een eventuele wachttijd.  GGZON werkt veelal met gebudgetteerde contracten met verzekeraars hierdoor kan het zijn dat er een wachtlijst is ontstaan. Informatie over onze wachttijden vindt u hier.

Bij vragen kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze medewerkers van het secretariaat. Ons secretariaat is bereikbaar tussen 08.30 -13.00 en 14.00 - 16.00 uur.

Aanmeldprocedure Kind en Jeugd

Om in behandeling te komen bij GGZON heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of van de gemeente. Deze verwijsbrief is noodzakelijk om de zorg te kunnen declareren bij de gemeente.

Wanneer wij de verwijsbrief hebben ontvangen, wordt aan u een vragenlijst toegestuurd, alsmede toestemmingsverklaringen en een machtiging voor de gemeente. De vragenlijsten, toestemmingsverklaringen en de machtiging dienen binnen 2 weken teruggestuurd te worden. Zodra alles retour is, is de aanmelding compleet en kan de aanmelding in behandeling genomen worden. De intakecoördinator beoordeelt alle informatie en plant een intakegesprek. Houdt u rekening met een eventuele wachttijd. Informatie over onze wachttijden vindt u hier.

Na de intakefase en eventueel een diagnostiekfase start de behandeling. De behandelaar stelt samen met u een behandelplan op. In dit behandelplan staan de behandeldoelen, de behandelvorm en de afspraken die u met uw behandelaar maakt. Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan gaat de behandeling van start. Voor Kind en Jeugd hoeven kinderen van 0-12 geen goedkeuring te geven, kinderen van 12-16 mogen goedkeuring geven en kinderen vanaf 16 moeten goedkeuring geven.

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle kinderen en jongeren die aangemeld worden bij GGZON, gemeld worden bij de gemeente waar zij ingeschreven staan.

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer