Mijn naam is Anouk Grob en ik ben werkzaam als verpleegkundig specialist binnen het team Kind en Jeugd van GGZON. Als verpleegkundig specialist houd ik me met name bezig met diagnostiek en behandeling (o.a. psychofarmaca) bij verschillende psychiatrische ziektebeelden. Mijn zorgprincipes gaan uit van herstelgericht, holistisch en oplossingsgericht werken, waarbij ik de visie van de cliënt niet uit het oog verlies. Het bevorderen van de intrinsieke motivatie en het kijken vanuit de beleving van de cliënt staan centraal in de behandeling. Goede voorlichting geven over gezond leven, bewegen en kijken naar mogelijkheden hebben mijn primaire focus. Daarnaast bekijk ik met de cliënt en zijn systeem wanneer medicatie in beeld komt welke vormen van farmacotherapie mogelijk zijn. Ik begeleid kinderen en het systeem bij het instellen en continueren van de medicatie. Verder vind ik het belangrijk om te werken volgens nieuwe richtlijnen en bestaande richtlijnen te blijven toetsen aan de praktijk. Ook verdiep ik mij graag in wetenschappelijk onderzoek. Mijn expertise ligt op het terrein van het uitvoeren van kwalitatief onderzoek.

Wat betreft opleiding ben ik sinds 2008 afgestudeerd hbo-verpleegkundige. In 2013 heb ik de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ afgerond. Na diplomering heb ik voor twee grote GGZ instellingen gewerkt binnen de volwassenen psychiatrie, waarna ik in 2016 bij GGZON ben begonnen. Dit jaar rond ik de opleiding af tot ACT-trainer (Acceptance and commitment therapy) en zal individueel en in groepsverband deze training gaan aanbieden.

Ik ben geregistreerd binnen het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) sinds 2013 en daarnaast ben ik lid van Nurse Academy GGZ sinds 2017.

 

  Laatste nieuws

GGZON is gesloten op de volgende (feest)dagen
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer