Mijn naam is Corrie Hoek. Sinds april 2015 ben ik werkzaam bij GGZON als klinisch psycholoog en teamcoördinator in het team Kind en Jeugd. In mijn functie als teamcoördinator ben ik verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid. Ik zie het als mijn taak een veilig werkklimaat en goede samenwerking te bevorderen. Naast het uitvoeren van diagnostiek en behandeling, geef ik werkbegeleiding en supervisie aan individuele collega's (in opleiding), zit ik de teamvergaderingen voor, ben ik aanspreekpunt voor verwijzers en bewaak ik de hulpverleningsprocessen van aanmelding tot afsluiting. Door in de eerste plaats zelf veiligheid te bieden, betrouwbaar te zijn en goed te luisteren, probeer ik met mijn deskundigheid mensen weer in hun kracht te zetten.

Na de universitaire opleiding Ontwikkelingspsychologie heb ik de RINO-opleiding gevolgd tot kinder- en jeugdpsychotherapeut. Ik heb mijn werkervaring opgedaan bij de RIAGG Enschede (nu Mediant), RIAGG Zwolle (nu Dimence) en Karakter Enschede (waaronder deeltijdbehandeling voor jongeren) en Hengelo (Infant-team voor de 0-6-jarigen). Mijn affiniteit en specialisatie liggen op het gebied van de hechtingsontwikkeling, de (vroege) ouder-kindinteractie en individuele psychodynamische psychotherapie (inzichtgevend, gericht op de innerlijke beleving en het mentaliserend vermogen).

Achtereenvolgens heb ik de BIG-registraties Psychotherapeut (1998), GZ-psycholoog (1999) en Klinisch Psycholoog (2006) behaald. Ik ben lid van de beroepsverenigingen het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP). Bij de VKJP ben ik tevens supervisor.

 

  Laatste nieuws

GGZON is gesloten op de volgende (feest)dagen
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer