Mijn naam is Jacinta Mensink en ik werkbij GGZON  vanaf 2009 in het kinder- en jeugdteam. Ik ben werkzaam als systeemtherapeut en daarnaast ben ik ook GGz-Agoog. Zowel de systeemtherapeut als de GGz-Agoog biedt systeemgerichte behandeling, wat betekent dat het kind/de jongere behandelt, ondersteunt en begeleidt wordt in de dynamiek met het gezin en andere betrokkenen zoals familie, school. In mijn werken gaan het holisitisch, oplossingsgericht en systeemdenken hand in hand. Ik zie therapie als een samenwerking tussen cliënt en zijn omgeving, het probleem dat in het gezinssysteem ervaren wordt is een ‘verschijnsel’ van dat moment en samen de ‘sleutel’ vinden tot verandering is elke keer opnieuw een mooie uitdaging. Ik bied ook de groepstraining mindfulness ouder- en kind aan. Mindfulness oefeningen pas ik ook in de individuele therapie toe. Net als technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie.

Ik ben in 1986 afgestudeerd aan de H.B.O.-J.  Dat is lang geleden en na mijn afstuderen heb ik verschillende vervolgopleidingen gevolgd, zoals de Post H.B.O. opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, opleiding tot Cognitief Gedragstherapeutisch Werker, opleiding tot GGz-Agoog, de basisopleidingen E.M.D.R., de basisopleiding tot trainer Mindfulness en recent de opleiding tot systeemtherapeut.

Ik heb in mijn vorige werkkringen veel ervaring opgedaan. Ik ben mijn loopbaan op 16-jarige leeftijd begonnen als gymnastiekleidster en later trainster turnen. Bij de verschillende gymnastiekverenigingen heb ik gewerkt met groepen van alle leeftijden. Dit was een prachtige ervaring en een hele mooie tijd. Toen ik mijn diploma H.B.O.-J. behaalde ben ik  in een blijf van m’n lijfhuis, nu beter bekend als vrouwenopvang, gaan werken. Ik heb hier 15 jaar met liefde gewerkt en mij ingezet voor vrouwen en kinderen die zich thuis niet veilig voelden en mishandeld werden. Na deze periode heb ik 9 jaar een hele fijne baan gehad in de GGZ als gezinsbehandelaar en Cognitief Gedragstherapeutisch Werker voor kinderen en jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking. En nu werk ik met veel plezier, kennis en levenservaring als systeemtherapeut.

Ik ben geregistreerd systeemtherapeut en daarvoor lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Daarnaast ben ik lid van de Vereniging voor Gedragstherapie- en Cognitieve Therapie (VGCt) en van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

 

 

  Laatste nieuws

GGZON is gesloten op de volgende (feest)dagen
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer