Mijn naam is Nan Rietveld. Vanuit ‘MIPEROSE’, mijn eigen praktijk voor Vaktherapie Drama en Begeleiding in Oldenzaal, kom ik al vanaf 2009 regelmatig GGZON binnenvliegen. De cliënten van GGZON komen letterlijk ‘over de brug’ naar me toe, heel dichtbij. Als ZZP’er vaktherapeut drama zit ik vaak op een eilandje. Cliënten komen en gaan al dan niet met hun ouders en ik zit te broeden op hun verhalen. Samen broeden is waardevol. Daarom kom ik regelmatig bij GGZON voor overleg en om de evaluatie- en adviesgesprekken met één van de behandelaren te voeren. Naast behandeling wordt ook vaktherapeutisch onderzoek ingezet om een diagnose te onderbouwen en om de hulpvraag helder te krijgen.

Ik geef tevens dramalessen aan de brugklassen van het Twents Carmelcollege afdeling LWOO. Het geeft veel voldoening om een veilige sfeer te creëren waarin ook iedereen dúrft te spelen en waarin echt contact met elkaar groeit in deze tijd van sociale media. Ieder heeft recht op z’n eigen verhaal en beleving. Juist de beleving is bij ieder verschillend en maakt me nieuwsgierig. Ik probeer recht te doen aan ieders verhaal en aan ouders de sleutel te geven tot de interne spanningen en gevoelens van het kind. Om er zelf binnen vaktherapie grip op te krijgen, heb ik me de methoden Mentaliseren Bevorderende Therapie voor Kinderen (MBTK) en Affectregulatie vaktherapie (ARVT) eigen gemaakt.

Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de Hogeschool voor Creatieve Therapie te Amersfoort. In 2007 studeerde ik hier af als vaktherapeut drama. Tijdens mijn studiejaren ervaarde ik de kracht van dramatherapie: Inzichten die ik opdeed omtrent mijn eigen patronen, onderliggende gedachten en gevoelens. Deze inzichten hebben me verrijkt en sterker gemaakt en dicht bij mezelf gebracht, waardoor ik meer contact met anderen ervaar. Dit is voor mij de essentie van wat ik beoog als vaktherapeut drama.

Om baat te hebben bij deze therapievorm, is acteertalent niet nodig. Improviseren is voor iedereen mogelijk. Nét als in het leven, soms doodeng, soms heel fijn, maar onvoorSPELbaar!

Ik ben een geregistreerd  vaktherapeut drama en aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), de Nederlandse Vereniging Dramatherapeuten (NVDT) en de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB).

 

 

  Laatste nieuws

GGZON is gesloten op de volgende (feest)dagen
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer