Cliëntenraad

Binnen het kader van de doelstellingen van een instelling is het belangrijk dat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigd worden. Daarom is er binnen GGZON een cliëntenraad samengesteld. De doelstelling van onze cliëntenraad is om de cliënten zoveel mogelijk te betrekken bij de gang van zaken binnen deze instelling. Dit doet de raad door mee te denken, te praten en te beslissen over zaken die nu of in de toekomst belangrijk zijn voor GGZON.
Als cliëntenraad willen wij eenvoudig toegankelijk zijn voor (toekomstige) cliënten. Wij zijn spreekbuis voor cliënten naar het management van GGZON.
Heeft u vragen of wilt u zelf in de cliëntenraad deelnemen? Neemt u dan contact op met: cliëntenraad@ggzon.nl. Neem gerust contact met hen op met uw vragen en opmerkingen. 

Lees de nieuwsbrieven van de cliëntenraad: 
Nieuwsbrief 2014-1

Halfjaarverslag cliëntenraad mei 2015

 

  Laatste nieuws

Vacature voor psychiaters
Lees meer
GGZON gesloten op 11-08-2017
Lees meer
Vacature GZ-psycholoog Kind & Jeugd
Lees meer