Cliëntenraad

De cliëntenraad is hét adviesorgaan van GGZON. Bereikbaarheid, inspraak bij beleidsstukken, sfeer in de wachtkamer, etc.: het belang van de cliënt wordt behartigd in de breedste zin van het woord. Het doel van de raad is dan ook om cliënten te betrekken bij de gang van zaken binnen GGZON.

Ook u kunt meedenken, meepraten én meebeslissen. Dus heeft u suggesties, opmerkingen of ideeën of wilt u zelf zitting nemen in de raad, mail dan naar cliëntenraad@ggzon.nl of laat een briefje achter in de brievenbus in de wachtkamer.

Meedenken, meepraten en meebeslissen = meedoen!

 

  Laatste nieuws

COMET training gaat van start op 20 september 2018
Lees meer