Missie/Visie

Missie:  

GGZON is een instelling voor geestelijke gezondheidzorg. Wij zijn er vooral voor de regio Twente. Wij bieden de best passende behandeling die als doel heeft de kwaliteit van leven van onze cliënten zoveel mogelijk te vergroten. Wij bieden individuele zorg op maat van de hoogst mogelijke kwaliteit door inzet van hoog opgeleide medewerkers. Verder zijn we een goede en betrouwbare partner voor onze ketenpartners. Onze ketenpartners zijn de Twentse huisartsen, de vrijgevestigde aanbieders in de regio, scholen, instellingen, en de Twentse gemeenten.


Visie: 

GGZON is een instelling met een kern van vaste behandelaars. Daarnaast worden vrijgevestigde behandelaren en/of diensten ingehuurd, afhankelijk van wat in het behandelplan nodig is.
De behandeling proberen we zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de cliënt en wordt georganiseerd rondom het individuele behandelplan. 
Er wordt veel belang gehecht aan een goede opleiding van onze medewerkers,  zodat zij alle noodzakelijke (wetenschappelijke) informatie voorhanden hebben. GGZON is praktijkopleider van de opleiding GZ psycholoog. 
Voor haar cliënten en medewerkers wil GGZON een veilige en prettige omgeving bieden. Wij proberen een huiselijke sfeer te creëren, waarin zowel onze cliënten als onze medewerkers zich op hun gemak voelen. 

 

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer