Cognitieve gedragstherapie (CGT)

De nadruk bij cognitieve gedragstherapie ligt op het veranderen van gedachten- en gedragspatronen die de klachten in stand houden. Cognitieve gedragstherapie gaat er vanuit dat het denken invloed heeft op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. Naast dat het denken invloed heeft hoe iemand zich voelt, bepaalt ook het handelen in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit. Cognitieve gedragstherapie is een klacht- of probleemgerichte behandeling die sterk is gericht op het heden. Het gaat voornamelijk over moeilijkheden die op dit moment spelen.

 

Werkwijze

Cognitieve gedragstherapie kan zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt onderzoeken en veranderen als ook de manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen. Meestal werkt men gelijktijdig met beide aspecten. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking tussen behandelaar en cliënt

Als de therapie gericht wordt op gedachtenpatronen, onderzoeken behandelaar en cliënt of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken die mensen met een emotioneel probleem hanteren. Wanneer inderdaad blijkt dat de cliënt geneigd is om niet realistisch over allerlei zaken te oordelen, zoeken zij samen uit welke geschiktere manier van denken passend is.

Als de therapie gericht wordt op gedragspatronen brengen behandelaar en cliënt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de behandelaar de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor wordt gewerkt met diverse oefeningen en meestal ook met huiswerkopdrachten. Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doen cliënt en behandelaar samen.

 

Doelgroep

Cognitieve gedragstherapie richt zich voornamelijk op mensen met specifieke psychische emotionele klachten, zoals:

  • angstklachten
  • depressies
  • dwangklachten
  • posttraumatische stress stoornis (PTSS)
  • psychosomatische problemen
  • persoonlijkheidsproblematiek

 

Effectiviteit

Voor alle bovengenoemde problemen is cognitieve gedragstherapie een bewezen effectieve behandeling. Deze effectiviteit is gebleken uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie kan gekeken worden op de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën: www.vgct.nl.

 

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer