Voor Verwijzers

Afdeling Kind & Jeugd

Per 1 januari 2015 is de vergoeding van zorg aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar overgegaan naar de gemeenten.

GGZON heeft een contract afgesloten met Samen 14, de 14 gemeentes in de regio Noord Oost Nederland.

GGZON zal kinderen die in behandeling zijn ook aanmelden bij de gemeente. De desbetreffende gemeente geeft dan een beschikking af. Deze beschikking geeft aan dat zij zullen zorgdragen voor de financiele afwikkeling.

 

Afdeling Volwassenen

Hier vindt u als verwijzer informatie over het aanmelden van een cliënt.

Pas nadat wij de verwijsbrief hebben ontvangen, kunnen wij contact opnemen met
  de cliënt voor een screening.

In de verwijsbrief staat vermeld of het een verwijzing betreft voor Basis GGZ
 of Specialistische GGZ. 

In deze verwijsbrief staat een DSM-IV stoornis genoemd of uw vermoedelijke
  DSM-IV diagnose. 

Tevens staat in de verwijsbrief uw AGB code vermeld en uw handtekening. 
De verwijsbrief moet een datum bevatten en blijft na uitgifte een half jaar geldig.

GGZON maakt gebruik van Zorgmail, bent u tevens gebruiker van zorgmail dan kunt uw mail richten aan 500073663@lms.lifeline.nl

Er kunnen geen berichten via reguliere accounts via zorgmail verzonden worden.

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer