Praktische zaken

Sinds januari 2014 zijn er veel veranderingen in de afspraken over verwijzing naar de GGZ. De huisarts maakt samen met u een inschatting van welke zorg het beste bij u past. De huisarts verwijst u gericht door naar Generalistische Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ. Voor beide kunt u terecht bij GGZON.
 

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ): Wanneer er sprake is van lichte tot matige problematiek die een monodiscipliniare aanpak vraagt. Deze zorg bestaat uit gesprekken met een psycholoog of een psychiater. Daarnaast kan het zijn dat u medicatie nodig heeft. Dit wordt in nauwe samenwerking met uw huisarts gestart.


Specialistische GGZ (SGGZ): Wanneer uw problemen ernstig of meer complex van aard zijn dan krijgt u behandeling van deskundigen in de Gespecialiseerde GGZ., veelal in multidiscipliniar verband. Ook hier is samenwerking met uw huisarts heel belangrijk.

 

  Laatste nieuws

Vacature GZ-psycholoog Kind & Jeugd
Lees meer
Tweede gezinsbehandelaar gestart
Lees meer
HKZ-audit 2017
Lees meer