Praktische zaken

Sinds januari 2014 zijn er veel veranderingen in de afspraken over verwijzing naar de GGZ. De huisarts maakt samen met u een inschatting van welke zorg het beste bij u past. De huisarts verwijst u gericht door naar Generalistische Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ. Voor beide kunt u terecht bij GGZON.
 

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ): Wanneer er sprake is van lichte tot matige problematiek die een monodiscipliniare aanpak vraagt. Deze zorg bestaat uit gesprekken met een psycholoog of een psychiater. Daarnaast kan het zijn dat u medicatie nodig heeft. Dit wordt in nauwe samenwerking met uw huisarts gestart.


Specialistische GGZ (SGGZ): Wanneer uw problemen ernstig of meer complex van aard zijn dan krijgt u behandeling van deskundigen in de Gespecialiseerde GGZ., veelal in multidiscipliniar verband. Ook hier is samenwerking met uw huisarts heel belangrijk.

 

  Laatste nieuws

Vacature voor psychiaters
Lees meer
GGZON gesloten op 11-08-2017
Lees meer
Vacature GZ-psycholoog Kind & Jeugd
Lees meer