Over GGZON

GGZON  (Geestelijke GezondheidsZorg Oost Nederland) is een ambulante GGZ-instelling die hulp biedt aan zowel kinderen, jongeren en aan volwassenen.  Wij bieden als instelling zowel Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als Specialistische GGZ (SGGZ). Dit betekent dat er bij ons mensen met lichte tot matige klachten behandeld worden, maar ook mensen met complexe, ernstige, meer langdurende klachten. GGZON heeft een kern van vaste behandelaars, daarnaast worden mensen en diensten ingehuurd, afhankelijk van wat in het behandelplan nodig is. Bij meer complexe problematiek zijn vaak meerdere behandelaren betrokken. Er is een zeer breed aanbod aan behandelmogelijkheden. In onze kleinschalige instelling wordt veel waarde gehecht aan een persoonlijke benadering van onze cliënten. 

GGZON is NVVP gevisiteerd en HKZ-gecertificeerd. 


GGZON is ook lid van het NVG-Twente. NVG Twente staat voor: Netwerk Vrijgevestigde GGZ Twente (www.NVG-twente.nl)

Samenwerking door vrijgevestigde (hoofd)behandelaren GGZ. Dit zijn (GZ-)psychologen, orthopedagogen generalist, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Losser. 

Het samenwerkingsverband heeft het kenmerk van een georganiseerd netwerk. De gekozen rechtsvorm is vereniging, nu nog in oprichting.

De samenwerking heeft de volgende doelstelling:

  1. Voor zoveel mogelijk zorgaanbieders die in de GGZ als (hoofd)behandelaar worden aangemerkt in deze gemeenten deelname mogelijk maken;
  2. De kwaliteit van zorg voor cliënten in de GGZ in samenwerking met de regionale huisartsen en andere ketenpartners waarborgen;
  3. De positie van de (hoofd)behandelaren in de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ versterken.
  4. Het borgen van een goede samenwerking tussen GGZ-zorgaanbieders en de gemeenten m.b.t. de transitie JeugdGGZ.

Contactpersoon en vertegenwoordiger: mw. B. van der Meer, b.vandermeer@ggzon.nl

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer