DBC systematiek

Behandelingen die onder de verzekerde zorg vallen worden gefactureerd door middel van DBC's. Een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) is een optelling van alle minuten die aan de behandeling besteed worden, niet alleen behandelcontacten en de intake, maar ook de overlegmomenten en de tijd die besteed wordt het schrijven van een brief worden hierin geregistreerd. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen directe tijd, indirecte tijd of reistijd. 
Vervolgens wordt de DBC ingedeeld in een productgroep. In deze productgroep wordt er gekeken naar de hoofddiagnose. Deze productgroepen zijn ingericht in blokjes, bijvoorbeeld het product Depressie 250 -799. Alle behandelingen die binnen het tijdbestek vallen van 250 tot 800 minuten vallen in deze productgroep. Zo kan het zijn dat de ene behandeling veel duurder uitvalt in vergelijking dan de andere.

De looptijd van een DBC is een jaar. Wij mogen niet eerder de nota aan de cliënt of de verzekeraar verzenden (behalve als de behandeling is afgesloten).
Sinds 1 januari 2014 is de Basis GGZ ingevoerd. In de Basis GGZ wordt er,  in tegenstelling tot de Specialistische GGZ (zoals hierboven beschreven),  niet gekeken naar de hoofddiagnose, maar zijn er een viertal producten: te weten Product kort, Product middel, Product intensief en Product chronisch. Deze hebben elk hun eigen tarief.
 

Voor verdere informatie over de DBC systematiek verwijzen wij u naar de Factsheet van DBC onderhoud. De regels voor de DBC worden geschreven door de overheid en de NZA (de Nederlandse Zorg Autoriteit). Op de pagina van de NZA kunt u meer informatie vinden.
De bedragen die wij in rekening brengen zijn contractueel door uw ziektekostenverzekeraar met ons afgesproken, op grond van de door de overheid vastgestelde NZA tarieven. Wij zijn niet vrij onze eigen tarieven te bepalen. 

 

 

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer