Systeemtherapie

Systeemtherapie is een specialistische vorm van psychotherapie, waarbij de problematiek van de cliënt wordt bezien in de complexe samenhang van de cliënt met zijn omgeving. De term ‘systeem’ wordt gebruikt voor alles wat een belangrijk onderdeel uitmaakt van de omgeving van de cliënt, zoals gezin, familie, vrienden, baan/vrijetijdsbesteding, cultuur, religie. Bij systeemtherapie is het belangrijk om zicht te krijgen op de interacties van de cliënt en zijn of haar omgeving en de samenhang met de klacht(en). Hiertoe worden vaak betrokkenen van de cliënt uitgenodigd om bij de gesprekken aanwezig te zijn. Vanuit verschillende invalshoeken (o.a. patronen uit het verleden, communicatie, circulariteit, posities, rollen en grenzen) wordt gekeken hoe de samenhang van het ‘systeem’ kan worden beïnvloed ten gunste van de aanmeldklacht. De systeemtherapie biedt vele mogelijkheden om aan  behandeldoelen te werken, er zijn immers vele wegen die naar Rome leiden! 

 

Werkwijze

In overleg met het systeem wordt gewerkt aan de hulpvraag van cliënt en betrokkenen. Samen stellen we behandeldoelen en samen overleggen we wie van het systeem aanwezig moet zijn om te werken aan deze behandeldoelen. In gesprekken (met betrokkenen) wordt getracht om zicht te krijgen op vastgelopen communicatie- en interactiepatronen en hieraan wordt samen betekenis gegeven.

In de systeemtherapie ligt de nadruk op verhalen van een ieder en hoe vind je elkaar in die verschillende verhalen. Hoe kunnen de wensen van de verschillende gezinsleden naast elkaar bestaan, evenals verschillende ervaringen of gebeurtenissen in het gezin. Kwaliteiten en mogelijkheden van gezinsleden worden bekrachtigd. Tijdens een sessie kan er met opdrachten gewerkt worden, maar ook kunnen dagelijks gebeurtenissen worden besproken en uitgewerkt of uitgespeeld.

 

Doelgroep

Systeemtherapie kan ingezet worden bij  individuele cliënten, relaties en gezinnen. Bij GGZON maken we voornamelijk gebruik van systeemtherapie bij  problemen in gezinsrelaties (ouders-kinderen, kinderen onderling en alle andere relatievormen) en soms ook bij depressie, angst en trauma gerelateerde klachten.

 

Effectiviteit

Systeeminterventies zoals gezins- en relatietherapie zijn effectief bij vele psychische problemen van kinderen, volwassenen en bij relatieproblemen. Jaren van wetenschappelijk onderzoek heeft dat bevestigt.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over systeemtherapie kan gekeken worden op de volgende websites: www.nvrg.nl en www.psychotherapie.nl
 

 

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer