Aanmeldprocedure Kind en Jeugd

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle kinderen en jongeren die aangemeld worden bij GGZON, gemeld worden bij de gemeente waar zij ingeschreven staan.

De aanmeldprocedure gaat als volgt:

  • de huisarts stuurt een verwijsbrief naar GGZON, maar ook de gemeente kan naar GGZON verwijzen
  • beide ouders wordt een vragenlijst toegestuurd, alsmede toestemmingsverklaringen en een machtiging voor de gemeente
  • beide gezaghebbende ouders moeten de toestemmingsverklaring e.a. machtigingen ondertekenen
  • de vragenlijsten, toestemmingsverklaringen en de machtiging dienen binnen 2 weken teruggestuurd te worden. Zodra alles retour is, is de aanmelding compleet en kan de aanmelding in behandeling genomen worden. Vanaf die datum moet binnen 5 werkdagen door GGZON uw zoon of dochter aangemeld worden bij de gemeente. De gemeente zal ook een beschikking afgeven, ivm de vergoedingen.
  • de intakecoördinator beoordeelt alle informatie en plant een intakegesprek. 
  • voor de actuele wachttijden klik hier.

Na de intakefase en eventueel een diagnostiekfase start de behandeling. De behandelaar stelt samen met u een behandelplan op. In dit behandelplan staan de behandeldoelen, de behandelvorm en de afspraken die u met uw behandelaar maakt. Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan gaat de behandeling van start. Voor Kind en Jeugd hoeven kinderen van 0-12 geen goedkeuring te geven, kinderen van 12-16 mogen goedkeuring geven en kinderen vanaf 16 moeten goedkeuring geven. 

 

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer