Aanmeldprocedure Kind en Jeugd

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle kinderen en jongeren die aangemeld worden bij GGZON, gemeld worden bij de gemeente waar zij ingeschreven staan.

De aanmeldprocedure gaat als volgt:

  • de huisarts stuurt een verwijsbrief naar GGZON, maar ook de gemeente kan naar GGZON verwijzen
  • beide ouders wordt een vragenlijst toegestuurd, alsmede toestemmingsverklaringen en een machtiging voor de gemeente
  • beide gezaghebbende ouders moeten de toestemmingsverklaring e.a. machtigingen ondertekenen
  • de vragenlijsten, toestemmingsverklaringen en de machtiging dienen binnen 2 weken teruggestuurd te worden. Zodra alles retour is, is de aanmelding compleet en kan de aanmelding in behandeling genomen worden. Vanaf die datum moet binnen 5 werkdagen door GGZON uw zoon of dochter aangemeld worden bij de gemeente. De gemeente zal ook een beschikking afgeven, ivm de vergoedingen.
  • de intakecoördinator beoordeelt alle informatie en plant een intakegesprek. 
  • voor de actuele wachttijden klik hier.

Na de intakefase en eventueel een diagnostiekfase start de behandeling. De behandelaar stelt samen met u een behandelplan op. In dit behandelplan staan de behandeldoelen, de behandelvorm en de afspraken die u met uw behandelaar maakt. Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan gaat de behandeling van start. Voor Kind en Jeugd hoeven kinderen van 0-12 geen goedkeuring te geven, kinderen van 12-16 mogen goedkeuring geven en kinderen vanaf 16 moeten goedkeuring geven. 

 

 

  Laatste nieuws

GGZON is gesloten op de volgende (feest)dagen
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer