Coaching

Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen. Uitgegaan wordt van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden. Deze mogelijkheden liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en gecoachte nemen hierbij ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.

 

Werkwijze

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching in het algemeen is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de gecoachte. Dit wordt in gang gezet door het bewustzijn van de gecoachte te verdiepen voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag.

Kenmerkend voor een coachingstraject is dat de coach door de gecoachte wordt uitgezocht. In het coachingstraject is de coach degene die het leerproces begeleidt en monitort en de cliënt of gecoachte wordt 'gecoacht'. De cliënt bepaalt het doel en de coach stelt vragen, geeft adviezen en voegt waar nodig kennis toe. De gecoachte blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

 

Doelgroep

De doelgroep voor coaching zijn mensen zonder duidelijke psychiatrische problematiek, maar met een hulpvraag op het gebied van:

  • Omgaan met (werk)stress
  • Verbeteren van relaties en sociale vaardigheden
  • Levensfaseproblematiek
  • Keuzeproblematiek
  • Voorkomen van overbelasting

Coaching kan ook als een vervolg op een psychologische behandeling plaatsvinden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over coaching kan gekeken worden op de website van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), www.nobco.nl.

 

Let op: Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het secretariaat voor de tarieven hiervan.

 

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer