Steunende en structurerende therapie

Steunend-structurerende therapie is een gesprekstherapie gericht op het verminderen en beter hanteerbaar maken van psychische klachten. In de gesprekken wordt gebruik gemaakt van technieken uit verschillende therapiestromingen, zoals de cognitieve (gedrags-)therapie. Het doel van de steunende en structurerende therapie is de klachten verminderen en de mogelijkheden om met deze klachten om te gaan  te vergroten.

 

Werkwijze

In de gesprekken gaat de cliënt samen met de therapeut de huidige klachten en symptomen exploreren, waarbij wordt verkend of er een verband is met de levensomstandigheden of relaties. Samen met de cliënt wordt gezocht naar mogelijke veranderingen in gevoelens, gedachten en gedrag ten opzichte van anderen en ten opzichte van zichzelf. Er wordt gewerkt aan het vergroten van de draagkracht en daarbij kunnen vaardigheden zoals assertiviteit, zelfbeeld, (Comettraining zowel individueel als in de groep) en omgaan met emoties aan bod komen. Daarnaast kunnen leefstijladviezen over het belang van bijvoorbeeld een goede dagstructuur, vermijden van overmatig middelengebruik, het onderhouden of uitbreiden van een sociaal netwerk en het opstellen van een signaleringplan aan de orde komen. In de laatste fase wordt aandacht besteed aan het op tijd herkennen van een terugval en tijdig leren ingrijpen.
 

Steunende en structurerende therapie wordt vaak in combinatie met een andere therapievorm ingezet.

 

Doelgroep

Deze gesprekstherapie is geschikt voor mensen die last hebben van angst-, stemmigs- en/of persoonlijkheidsproblemen en gebaat zijn bij een ondersteunende benadering van de klachten. Bijvoorbeeld wanneer er veel instabiliteit is in iemands leven, waardoor iemand (nog) onvoldoende kan profiteren van een andere psychotherapeutische behandeling. Het kan ook in een latere fase van therapie geadviseerd worden, bijvoorbeeld in het kader van nazorg, ter preventie van terugval.

 

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer