Werkwijze Volwassenen

Gespecialiseerde GGZ

In de behandeling kunnen diverse fases aan bod komen:

Het intakegesprek: Het intakegesprek is het eerste face-to-face contact met een behandelaar van GGZON. Het is mogelijk dat u één intakegesprek krijgt,  maar er kunnen ook meerdere intakegesprekken plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de klachten waar u zich mee aanmeldt. Het intakegesprek is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten, achtergrond en uw hulpvraag. De behandelaar maakt naar aanleiding van het intakegesprek een verslag en bespreekt deze met het team in het intakeoverleg. Er wordt gekeken of uw hulpvraag binnen onze instelling past en wanneer dit niet het geval is zullen wij nadenken over waar u dan wel geholpen zou kunnen worden. Wanneer wij denken dat u bij ons op de goede plek bent, wordt besproken welke behandeling en therapeut het meest passend voor u is. GGZON volgt hierbij de landelijke richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en generieke modules voor de GGZ, gebaseerd op evidence based behandelmethoden. Deze zijn terug te vinden op www.ggzstandaarden.nl.

Diagnostiekfase: Naast de intake is er soms aanvullende informatie nodig om een goed behandelplan op te kunnen stellen. De mogelijkheid is aanwezig dat er na het intakegesprek eerst nadere diagnostiek gedaan wordt alvorens er gestart wordt met de behandeling. De diagnostiek bestaat o.a. uit (neuro)psychologische testen, observaties en klinische interviews. Soms is het nodig dat wij iemand uit uw naaste omgeving willen spreken.

Adviesgesprek: In het adviesgesprek zullen de uitkomsten van het intakeoverleg of de resultaten uit de diagnostiek aan u teruggekoppeld worden.

Behandelfase: Na de intakefase en eventueel een diagnostiekfase start de behandeling. De behandelaar stelt samen met u een behandelplan op. In dit behandelplan staan de behandeldoelen, de behandelvorm en de afspraken die u met uw behandelaar maakt. Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan gaat de behandeling van start.

Afrondingsfase: Gedurende uw behandeling wordt regelmatig geëvalueerd, in een gesprek en met hulp van vragenlijsten (ROM). Wanneer de doelen uit uw behandelplan zijn gehaald of wanneer er voldoende handvatten gecreëerd zijn om deze te behalen, bespreken we met u de afronding. Het terugvalpreventieplan ook wel het signaleringsplan genoemd komt in deze fase aan bod.

Wanneer de behandeling is afgerond ontvangt uw verwijzer (meestal huisarts) een brief. Soms komt het voor dat er nog een traject in de Basis GGZ noodzakelijk is. We streven ernaar dat u uw behandelaar houdt, als dat niet lukt dan vindt een interne overdracht plaats.

Generalistische Basis GGZ

Het intakegesprek: Het intakegesprek is het eerste face-to-face contact met een behandelaar van GGZON. In de Generalistische Basis GGZ vindt er één intakegesprek plaats. Omdat de Generalistische Basis GGZ gericht is op kortdurende behandeling voor vaak enkelvoudige klachten, wordt er in het intakegesprek vooral toegespitst op uw klachten en uw hulpvraag. Het intakegesprek is ervoor bedoeld om hiervan een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen. De behandelaar maakt naar aanleiding van het intakegesprek een verslag en bekijkt in samenspraak met collega’s welke behandeling en therapeut het meest passend voor u is. Ook wordt er een keuze gemaakt voor de lengte van uw behandeltraject. Binnen de Generalistische Basis GGZ kan dit gaan om een kort traject, een middel traject, een intensief traject of een chronisch traject, hierbij heeft u vaak al eerder behandeling gehad en is nazorg of blijvende zorg nodig.

Behandelfase: In het eerste behandelgesprek na de intake stelt de behandelaar met u een behandelplan In dit behandelplan staan de behandeldoelen, de behandelvorm en de afspraken die u met uw behandelaar maakt. Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan gaat de behandeling van start. Een behandeling in de Generalistische Basis GGZ is zeer doelgericht en het is belangrijk dat u thuis ook aan de slag gaat. Daarom zullen er opdrachten meegegeven worden om zelf mee te oefenen. Om de behandeling zo effectief en kwalitatief mogelijk te laten zijn, volgt GGZON de landelijke richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en generieke modules, gebaseerd op evidence based behandelmethoden. Deze zijn terug te vinden op www.ggzstandaarden.nl.

Voor meer informatie over psychische stoornissen en de bijbehorende richtlijnen en behandelvormen kunt u kijken op www.nedkad.nl.

Afrondingsfase: Gedurende de behandelfase worden de doelen regelmatig geëvalueerd. Ook vragen we van u om tussentijds en aan het eind van de behandeling een vragenlijst (ROM) in te vullen. Wanneer de doelen uit uw behandelplan zijn gehaald of wanneer er voldoende handvatten gecreëerd zijn om deze te behalen, bespreken we met u de afronding. Om terugval te voorkomen wordt er samen met u een terugvalpreventieplan/signaleringsplan opgesteld. Als de behandeling is afgerond ontvangt uw verwijzer (meestal de huisarts) een brief.

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer