Behandelgebieden 

Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of psychiatrische problemen. Dit kunnen lichte tot matige psychische problemen zijn, maar ook ernstige, complexe of meer langerdurende problematiek.  Oftewel, in onze instelling wordt zowel Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als Specialistische GGZ (SGGZ) geboden. Er is een breed aanbod voor zowel volwassen als kinderen en jeugd, uitgevoerd door multidisciplinaire teams, die onderling nauw met elkaar samenwerken.

Wij bieden o.a. hulp bij stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychosomatische stoornissen, AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), traumagerelateerde problemen, hechtingsproblematiek, seksuele stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. 

Bij GGZON is veel expertise aanwezig. Onze medewerkers zetten zich in voor verschillende vormen van behandeling. Cliënten die bij ons in behandeling komen  krijgen een behandelaanbod welke is aangepast aan hun behoeften. Afhankelijk van uw klachten en uw hulpvraag kijken wij welke behandeling en welke behandelaar het beste bij u past. Al onze behandelingen voldoen aan de kwaliteitsstandaarden. Onze behandelaren zijn allen ingeschreven in de kwaliteitsregisters van hun beroepsvereniging.

Wij maken een onderscheid in:

•    Volwassenen
•    Kind en Jeugd
•    Het komt ook voor dat gezinnen, kinderen en ouders door beide teams worden behandeld, uiteraard in nauwe samenwerking.

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer