Aanmeldprocedure Volwassenen

Sinds januari 2014 zijn er veel veranderingen in de afspraken over verwijzing naar de GGZ. Voor het aanmelden van bij GGZON heb je een verwijzing nodig van de huisarts. De huisarts maakt samen met u een inschatting van welke zorg het beste bij u past. De huisarts verwijst u gericht door naar Generalistische Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ. Voor beide kunt u terecht bij GGZON.

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ): Wanneer er sprake is van lichte tot matige problematiek die een monodiscipliniare aanpak vraagt. Deze zorg bestaat uit gesprekken met een psycholoog of een psychiater. Daarnaast kan het zijn dat u medicatie nodig heeft. Dit wordt in nauwe samenwerking met uw huisarts gestart.

Specialistische GGZ (SGGZ): Wanneer uw problemen ernstig of meer complex van aard zijn dan krijgt u behandeling van deskundigen in de Gespecialiseerde GGZ, veelal in multidiscipliniar verband. Ook hier is samenwerking met uw huisarts heel belangrijk.

Onze intake coördinator maakt op bassis van de verwijsbrief van de huisarts en eventueel een telefonische screenign een inschatting van welke behandeling geïndiceerd is. Hieruit volgt een eerste afspraak: het intakegesprek.

GGZON werkt veelal met gebudgetteerde contracten met verzekeraars hierdoor kan het zijn dat er een wachtlijst is ontstaan. Informatie over onze wachttijden vindt u hier.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieder een zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. (bron Nederlandse Zorgautoriteit)

 

 

 

Pagina bijgewerkt op 21-06-2017

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer