Therapie met honden (Animal Assisted Therapy)

Animal Assisted Therapy (AAT) oftewel Hondentherapie is een therapievorm waarin honden efficiënt en doelgericht worden ingezet in het therapeutisch begeleidingsproces van kinderen en jongeren. De kinderen/jongeren gaan zelf aan de slag waarbij de nadruk ligt op de samenwerking tussen hond en de cliënt. De hulpverlener heeft hierbij slechts een begeleidende en sturende rol; de cliënt zorgt -indirect- zelf voor ontwikkeling en vooruitgang in zijn specifieke problematiek. Daar het dier het gedrag van de mens weerspiegelt, kan in samenwerking met het dier aan gedragsverandering gewerkt worden en leert de cliënt zijn gedrag te reguleren en te controleren. Vanuit de confrontatie met de reacties van het dier en de daaraan gekoppelde begeleiding van de hulpverlener verhoogt het zelfbegrip van de cliënt. Op deze manier worden de problemen aangepakt, waarbij het dier als metafoor gebruikt wordt.

Bij deze therapie wordt intensief samengewerkt met speciaal daartoe opgeleide honden en therapeuten van Hulphond Nederland.                  

 

 

 

 

  Laatste nieuws

Geen behandelafspraken op vrijdag 27 juli 2018 bij afdeling Volwassenen.
Lees meer
Vacature voor Basis Arts Kind en Jeugd
Lees meer
Vacature Verpleegkundig specialist Kind & Jeugd
Lees meer