Dierondersteunde therapie

Bij dierondersteunde therapie werkt GGZON al een lange tijd intensief samen met speciaal daartoe opgeleide honden en therapeuten van Hulphond Nederland. Sinds kort worden ook paarden ingezet. Honden en paarden kennen geen vooroordelen. Ze hebben geen mening over uiterlijk, leven in het moment en reageren op het innerlijk, de overtuigingen en gemoedstoestand. Deze dieren spiegelen gedrag. Is de cliënt druk, zenuwachtig , verdrietig, boos of verlegen? Dan wordt dat terug gezien in het gedrag van het dier waarmee gewerkt wordt. Een dier reageert namelijk op basis van zijn zintuigen en intuïtie. De therapeuten herkennen en duiden het gedrag en vertalen dit samen met de cliënt naar alledaagse situaties. In dierondersteunde therapie en coaching wordt nadrukkelijk uitgegaan van wat de cliënt kan.

Er wordt gekeken naar mogelijkheden en oplossingen, in plaats van problemen en onvermogen. Wat wil de cliënt graag bereiken? Cliënt en therapeut bespreken in samenwerking hoe ze dat gaan aanpakken. Hierbij wordt begonnen bij de kern van de hulpvraag: alleen daarop kan duurzaam gebouwd worden. Door actief met een hond of paard aan de slag te gaan en opbouwende ervaringen op te doen, creëren cliënt en de therapeut bewustwording en inzicht.

 

Werkwijze

Iedere sessie is maatwerk. Samen met een therapeut en een dier naar keuze gaat de cliënt actief aan de slag. Tijden een sessie werkt de cliënt zelf volop met het aanwezige dier. In het geval van honden betekent dit bijvoorbeeld dat er diverse commando’s worden opgevolgd of een parcours wordt afgelegd. Met een paard wordt vaak door een bak in een manege gelopen. Het paard wordt tijdens een sessie nooit bereden; alles vindt op de grond plaats. De aanwezige therapeut leest en duidt het gedrag van het aanwezige dier. Op basis daarvan wordt een brug geslagen naar het gedrag van de cliënt. Tijdens de therapie en coaching wordt ook de leefomgeving van cliënt bij het proces betrokken.

Tijdens dierondersteunde therapie en coaching kan de cliënt confronterende inzichten krijgen. Deze confrontaties werken versterkend in relatie tot een hond of paard. Honden en paarden reageren eerlijk op wat er in het hier en nu gebeurt, ze liegen niet en doen zich niet anders voor. Met de inzichten die worden verkregen tijdens het contact met het dier kan gelijk op een veilige manier geoefend worden. Zo worden er openingen gecreëerd die er nog niet of langere tijd niet waren.

Honden en paarden kunnen binnen een therapietraject complementair aan elkaar zijn. De therapeut kiest samen met de cliënt heel bewust voor een hond of een paard, of voor een combinatie hiervan. Dit hang af van de gezamenlijke gestelde doelen en de persoonlijke wensen en hulpvraag.

 

Doelgroep

Hulphond Nederland zet dieren in als co-therapeut bij cliënten van GGZON met verschillende soorten hulpvragen die betrekking hebben tot o.a: Autisme, AD(H)D, hechtingsproblematiek en somberheid.

Paarden worden vooral ingezet bij leerdoelen met betrekking tot non-verbale communicatie, omgaan met emoties, weerbaarheid, bewustwording van persoonlijke ruimte, contact toelaten en verbinding aangaan. Honden worden vaak ingezet bij leerdoelen met betrekking tot verbale communicatie, probleemoplossend vermogen en aangeven van grenzen.

 

Effectiviteit

Dierondersteunde therapie en coaching vergoot de weerbaarheid en zorg voor zelfvertrouwen, beter functioneren, autonomie en eigen regie.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over dierondersteunende therapie en coaching kan gekeken worden op de website van Hulphond Nederland: www.hulphond.nl

            

 

 

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op de volgende dagen:
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer