Dramatherapie

De Behandelmethode in het algemeen:

In vaktherapie drama kunnen kind en ouder/verzorger op een speelse manier in een veilige alsof- situatie uiting geven aan gevoelens en gedachten en experimenteren met nieuw gedrag.
Om een acceptatie- en/of veranderingsproces te bewerkstelligen worden theaterwerkvormen en expressietechnieken ingezet, zoals: Het maken van en spelen met verhalen, liedjes, gedichten en toneelteksten; improvisatie; poppenspel; rollenspel; dans; het maken van decors, hutten; het nemen van regie.

De behandeldmethode specifiek:
•    MBKT: Mentaliseren bevorderende Kindertherapie;
•    Affectregulatie (dr. P. Meurs, Belgie)
Beide methoden bevorderen de ontwikkeling van eigen gedachten en gevoelens van het kind en het besef van gedachten en gevoelens van de ander, zodat het kind in staat is een gezonde gehechtheidsrelatie op te bouwen.

 

  Laatste nieuws

GGZON is gesloten op de volgende (feest)dagen:
Lees meer
Vacature voor psychiater Kind & Jeugd
Lees meer
Tweede gezinsbehandelaar gestart
Lees meer