E-health

Bij een psychologische behandeling denken de meeste mensen aan een gesprekken met een behandelaar, waarvoor zij een bezoek brengen aan de praktijk of instelling waar de hulp geboden wordt. Vanwege de technologische vooruitgang wordt er echter steeds meer mogelijk. Zodoende wordt er de laatste jaren meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van e-health. Dit betekent dat bij  behandelingen in de gezondheidszorg nieuwe technologieën ingezet worden om de behandeling op een andere manier aan te bieden. In de geestelijke gezondheidzorg houdt dit in dat bekende en effectieve behandelmethoden in een nieuw jasje gestoken worden, zodat  deze op een efficiëntere manier kunnen worden ingezet. E-health is dus niet zozeer een nieuwe behandelmethode, maar vooral een nieuwe manier om bestaande behandelingen uit te voeren. Er wordt ook vaak gesproken over ‘blended care’, hiermee wordt bedoeld dat face-to-face gesprekken en e-health gecombineerd worden in één behandeling.

Het voordeel van e-health is dat ze gemakkelijker naast een face-to-face behandeling ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld als de cliënt meerdere klachten heeft. Het kan ook een uitkomst zijn als het lastig voor de cliënt is om naar GGZON te komen, of als de cliënt de behandeling graag in zijn eigen tijd wil volgen.

 

Werkwijze

GGZON zet op verschillende manieren e-health en blended care in. Zo worden de ROM-vragenlijsten, waarop de voortgang van de behandeling inzichtelijk wordt gemaakt, via internet afgenomen. Ook mailcontacten met de behandelaar vallen onder e-health.

Het kan ook zijn dat de behandelaar een app aanraadt als onderdeel van de behandeling. Zo is er de 5g-app, die gebruikt wordt om g-schema’s in te vullen en hiermee gedachtenpatronen te onderzoeken. Ook kan een app gebruikt worden om stemming over een periode te registreren, wat inzicht geeft in hoe deze beïnvloed wordt. Als de cliënt bekend is met technieken uit mindfulness of een VERS-training, kunnen apps gebruikt worden om deze toe te blijven passen.

Daarnaast onderzoekt GGZON de mogelijkheid om online behandelmodules in te zetten naast face-to-face gesprekken.  De cliënt krijgt dan wekelijks een uitnodiging om via de pc of smartphone een stukje informatie en/of opdrachten te doorlopen, waarin de cliënt met de klachten aan de gang kan. De behandelaar zal de cliënt van feedback voorzien en blijft dus altijd bij de behandeling betrokken. De online behandelmodules kunnen gaan over thema’s zoals paniek, piekeren, slaaphygiëne, etc.

Voor alle behandelmodules geldt dat GGZON gebruik maakt van beveiligde verbindingen en systemen. 

 

Doelgroep

E-health kan ingezet worden bij veel verschillende soorten klachten. Uiteraard is het wel belangrijk dat de cliënt beschikking heeft over een pc met internetverbinding, of een smartphone, afhankelijk van de vorm van e-health die ingezet wordt.

 

Effectiviteit

Omdat e-health nog zeer in opkomst en in ontwikkeling is, kunnen er nog geen definitieve uitspraken gedaan worden over bewezen effectiviteit. De meeste onderzoeken zijn echter wel veelbelovend.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over e-health in de ggz kan gekeken worden op de volgende website: www.ggznederland.nl

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer