Farmacotherapie

Farmacotherapie is de behandeling van psychische klachten met medicatie. Het voorschrijven van deze medicatie wordt bij GGZON altijd door een psychiater gedaan.
Farmacotherapie kan de enige behandeling zijn en kan ook gegeven worden in combinatie met andere behandelingen. Die combinatiebehandelingen zijn vaak heel effectief. Mensen die een dergelijke combinatiebehandeling krijgen hebben afspraken met een psychiater en een andere behandelaar (meestal een psycholoog).
Er zijn veel soorten medicatie die worden ingezet. De keuze voor het middel dat wordt gebruikt wordt altijd gemaakt in nauw overleg met de cliënt. Er is veel aandacht voor de begeleiding in de eerste paar weken van medicatiegebruik. Als die eerste weken goed lopen is het resultaat op langere termijn ook vaak goed. De meeste medicaties werken niet meteen, maar hebben een inwerktijd nodig.
Veel mensen hebben terughoudendheden ten aanzien van het gebruik van psychofarmaca. Bij lichte tot matig ernstige klachten wordt er bij GGZON bijna altijd voor gekozen om het met (psycho-) therapie alleen te proberen. Psychofarmaca kunnen een essentieel en soms noodzakelijk onderdeel van de behandeling zijn en soms zelf de enige behandeling die werkt. Het is belangrijk dat eventuele terughoudendheden over medicatie van te voren goed besproken zijn, want dit soort medicatie werkt alleen goed bij een heel goede therapietrouw.

 

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer