Individuele psychotherapie

Individuele psychotherapie is een procesgerichte therapie waarbij ervanuit wordt gegaan dat huidige problemen en patronen te maken hebben met ervaringen van vroeger. Het gaat om het verhelderen van deze achtergrond en de betekenis van psychische problemen die het dagelijks functioneren van mensen belemmeren en hen hinderen in de relaties die ze hebben met anderen. Het doel van psychotherapie is het verminderen en/of beter hanteerbaar maken van psychische klachten.  Bij psychotherapie is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden.

 

Werkwijze

In een individuele psychotherapie-behandeling gaat de cliënt samen met de therapeut op zoek naar bewustwording en inzicht in problemen en innerlijke dynamiek, met als doel meer zelfinzicht en meer contact met zichzelf krijgen. Dit maakt dat de cliënt beter in staat zal zijn om zijn/haar problemen anders of steviger aan te pakken. Het proces gaat meestal gepaard met ups en downs om uiteindelijk de klachten beter hanteerbaar te maken.

Een psychotherapie-behandeling duurt zo kort als het kan en zo langdurig als dat nodig is, daarmee kan de duur dus variëren per cliënt. Naast individuele psychotherapie bied GGZON ook psychotherapie in een groep of in combinatie met vaktherapie.

 

Doelgroep

Psychotherapie is een vorm van gespreksbehandeling voor mensen die last hebben van psychische klachten en op een of meerdere vlakken in hun leven vastlopen of niet meer (goed) kunnen functioneren. Deze psychische klachten kunnen variëren en zich bijvoorbeeld uiten in de vorm van een depressie, angststoornis, emotie-regulatieproblemen of persoonlijkheidsproblematiek. Ook kunnen bijvoorbeeld lichamelijke klachten en eet- of slaapproblemen voorkomen. Naast deze voorbeelden zijn er nog meer voorbeelden van andere psychische klachten te noemen, maar om een opsomming te voorkomen worden deze hier verder niet genoemd.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over psychotherapie kan gekeken worden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), www.psychotherapie.nl

 

 

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer