Muziektherapie

Muziektherapie zet muziek in al zijn facetten,  in voor het kind en zijn ouder/verzorger of voor de volwassen cliënt en de therapeut. Te denken valt aan muziek luisteren, zingen, bewegen, het bespelen van diverse instrumenten waarbij het niet gaat om goed te  kunnen musiceren maar om je te laten horen en samen te spelen. Al luisterend en spelend wordt er gewerkt aan aansluiting en afstemming op elkaar, het delen van tijd, leider kunnen en mogen zijn of juist geleid worden, het reguleren van arousal en emoties. Vervolgens wordt er geleerd  woorden te geven aan  eigen gedachten en gevoelens, aan de situatie, aan het geven en krijgen van grenzen met als reden om een acceptatie- en/of veranderingsproces te bewerkstelligen.

De behandelmethode specifiek:
•    MBKT : Mentaliseren bevorderende kindertherapie (J. Verheugt-Pleiter e.a.)
•    ART: Affectregulatietherapie  (Dr. P. Meurs, België)
•    NMT: Neurologische Muziektherapie (M. Thaut PhD, University of Colorado)
•    Geef me de 5 (Colette de Bruin)

 

  Laatste nieuws

Geen behandelafspraken op vrijdag 27 juli 2018 bij afdeling Volwassenen.
Lees meer
Vacature voor Basis Arts Kind en Jeugd
Lees meer
Vacature Verpleegkundig specialist Kind & Jeugd
Lees meer