Partnerrelatietherapie

Kenmerkend voor partnerrelatietherapie dat partners samen in therapie zijn en meestal samen gesprekken hebben met een therapeut. Deze vorm van therapie richt zich op de manier waarop partners met elkaar omgaan en met elkaar communiceren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van opvoedingsproblemen, (steeds terugkerende) ernstige conflicten, intimiteitsproblemen en/of sexuele problemen. Samen met de partners wordt dan in de relatietherapie onderzocht waar hun klachten of problemen mee te maken hebben. 
Vaak zijn er patronen in relaties die zich herhalen gedurende de generaties. Soms is het nodig deze met elkaar te onderzoeken.  
Ook kan individuele- en psychiatrische problematiek van een partner (de relatie met) de andere partner beïnvloeden, bijvoorbeeld als een partner depressieve of angstklachten heeft, lichamelijke klachten, burnout, en/of een psychiatrische aandoening. Vooral als er sprake is van chronische problematiek bij een partner kan de belasting voor de andere partner groot zijn en bestaat er vaak behoefte aan begeleiding bij het met elkaar leren omgaan met dit gegeven. 
In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de manier van omgaan met elkaar (het communiceren) of op het veranderen van de manier waarop er tegen de problemen wordt aangekeken.

Relatietherapie aanbod

GGZON biedt de mogelijkheid voor partners om samen een relatietherapie te ondergaan.
Deze vorm van therapie wordt niet langer vergoed door de zorgverzekeraar.

GGZON biedt een intakegesprek aan met beide partners waarin de problematiek besproken wordt.
Dit gesprek duurt 45 minuten en de kosten zijn € 90 excl BTW.

Aan de hand van het intakegesprek zal een therapieaanbod opgesteld worden.

 

  Laatste nieuws

GGZON is gesloten op de volgende (feest)dagen:
Lees meer
Vacature voor psychiater Kind & Jeugd
Lees meer
Tweede gezinsbehandelaar gestart
Lees meer