Aanmeldprocedure Kind en Jeugd

Soms komen ouders er niet meer uit, als hun kind langere tijd gedragsproblemen vertoont, erg druk en/of ongeconcentreerd is, veel ruzie heeft met andere kinderen, of juist geplaagd wordt, angstig, gespannen of verdrietig is, niet wil/kan slapen, of niet naar school wil, kortom: niet functioneert zoals van een kind op die leeftijd verwacht mag worden. Bij GGZON (Geestelijke GezondheidsZorg Oost Nederland) bent u op de juiste plek voor diagnostiek en behandeling, voor zowel lichte tot matige klachten (BGGZ) als meer complexe problematiek (Specialistische GGZ)

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle kinderen en jongeren die aangemeld worden bij GGZON, gemeld worden bij de gemeente waar zij ingeschreven staan.

De aanmeldprocedure gaat als volgt:

  • de huisarts stuurt een verwijsbrief naar GGZON, maar ook de gemeente kan naar GGZON verwijzen
  • aan u wordt een vragenlijst toegestuurd, alsmede toestemmingsverklaringen en een machtiging voor de gemeente
  • de vragenlijsten, toestemmingsverklaringen en de machtiging dienen binnen 2 weken teruggestuurd te worden. Zodra alles retour is, is de aanmelding compleet en kan de aanmelding in behandeling genomen worden. Vanaf die datum moet binnen 5 werkdagen door GGZON uw zoon of dochter aangemeld worden bij de gemeente. De gemeente zal ook een beschikking afgeven, ivm de vergoedingen.
  • de intakecoördinator beoordeelt alle informatie en plant een intakegesprek. 
  • voor de actuele wachttijden klik hier.

Na de intakefase en eventueel een diagnostiekfase start de behandeling. De behandelaar stelt samen met u een behandelplan op. In dit behandelplan staan de behandeldoelen, de behandelvorm en de afspraken die u met uw behandelaar maakt. Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan gaat de behandeling van start. Voor Kind en Jeugd hoeven kinderen van 0-12 geen goedkeuring te geven, kinderen van 12-16 mogen goedkeuring geven en kinderen vanaf 16 moeten goedkeuring geven. 

 

  Laatste nieuws

GGZON is gesloten op de volgende (feest)dagen:
Lees meer
Vacature voor psychiater Kind & Jeugd
Lees meer
Tweede gezinsbehandelaar gestart
Lees meer