Niet verzekerde zorg

Wanneer u verzekert bent bij een zorgverzekeraar met wie wij geen contract hebben kunt u bij uw verzekeraar zelf navraag doen naar de vergoedingen en de voorwaarden. Iedere zorgverzekeraar heeft zijn eigen voorwaarden opgenomen in de polisvoorwaarden en wij adviseren u deze goed na te lezen/informatie in te winnen, liefst schriftelijk.

Betreffende te lage vergoedingen kunnen wij u informeren over het volgende.

De hoogte van de vergoeding mag geen belemmering zijn om in zorg te komen. Dit zogeheten "hinderpaal" criterium is nog steeds van kracht. Mocht u onverhoopt een te lage vergoeding ontvangen dan adivseren wij u onderstaande voorbeeld brief aan uw verzekeraar toe te sturen.

Voorbeeld brief klik hier

 

  Laatste nieuws

GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer