Gedragsregels GGZON

Om uw verblijf in de praktijk te veraangenamen stellen wij u voor gezamenlijk een aantal praktijkregels in acht te nemen.

  • Wij werken zoveel mogelijk op tijd. De maximale wachttijd bedraagt 10 minuten tussen het afgesproken behandeltijdstip en de daadwerkelijke behandeling. Als uw behandelaar u dan nog niet heeft opgezocht, kunt u op locatie A informeren.
  • Wilt u zo vriendelijk zijn tijdig af te bellen indien u verhinderd bent. Omdat wij met vooraf geplande afspraken werken hebben we dan nog de mogelijkheid om een andere cliënt  in te plannen. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht, tenzij anders vermeld.
  • ​De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
  • Recepten dienen minimaal 2 werkdagen van te voren te worden aangevraagd. Dit kan telefonisch.
  • Uw behandelaar en/of de administratief medewerker houden, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, allerlei  medische en administratieve gegevens bij. Hierbij wordt de Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen. Informatie over de kosten van een behandeling  vindt u op een lijst in de wachtkamer.
  • Indien u een klacht heeft over uw behandelaar, dan kunt u dat altijd eerst met hem of haar bespreken. Levert dit geen bevredigende oplossing op of bespreekt u het liever met iemand anders, dan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur, mw. B. van der Meer.  GGZON is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Gezondheidszorg. Informatie hierover vindt u op onze website.  
  • Wij tolereren geen agressie c.q. geweld jegens onze medewerkers en mede cliënten. 
 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer