Gedragsregels GGZON

Om uw verblijf in de praktijk te veraangenamen stellen wij u voor gezamenlijk een aantal praktijkregels in acht te nemen.

  • Wij werken zoveel mogelijk op tijd. De maximale wachttijd bedraagt 10 minuten tussen het afgesproken behandeltijdstip en de daadwerkelijke behandeling. Als uw behandelaar u dan nog niet heeft opgezocht, kunt u op locatie A informeren.
  • Wilt u zo vriendelijk zijn tijdig af te bellen indien u verhinderd bent. Omdat wij met vooraf geplande afspraken werken hebben we dan nog de mogelijkheid om een andere cliënt  in te plannen. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht, tenzij anders vermeld.
  • ​De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
  • Recepten dienen minimaal 2 dagen van te voren te worden aangevraagd. Dit kan telefonisch.
  • Uw behandelaar en/of de administratief medewerker houden, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, allerlei  medische en administratieve gegevens bij. Hierbij wordt de Wet op de Persoonsregistratie in acht genomen. Informatie over de kosten van een behandeling  vindt u op een lijst in de wachtkamer.
  • Indien u een klacht heeft over uw behandelaar, dan kunt u dat altijd eerst met hem of haar bespreken. Levert dit geen bevredigende oplossing op of bespreekt u het liever met iemand anders, dan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur, mw. B. van der Meer.  GGZON is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Gezondheidszorg. Informatie hierover vindt u op onze website.  
  • Wij tolereren geen agressie c.q. geweld jegens onze medewerkers en mede cliënten. 
 

  Laatste nieuws

Vacature voor psychiaters
Lees meer
GGZON gesloten op 11-08-2017
Lees meer
Vacature GZ-psycholoog Kind & Jeugd
Lees meer