Klachten en suggesties

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling, bejegening of anderzins over GGZON. Wij hopen dat wanneer dit het geval is u dit zo snel mogelijk kenbaar maakt. Probeer in eerste instantie contact op te nemen met uw behandelaar. Een klacht uiten wordt niet negatief opgevat. Het kan uw behandeling verder helpen. Daarnaast kan het ons helpen u en anderen nog beter van dienst te kunnen zijn. In veel gevallen leidt een gesprek met uw behandelaar al tot een oplossing.

Mocht het bespreken van uw klacht niet tot een oplossing leiden, dan is mevrouw B. van der Meer, algemeen directeur, de persoon tot wie u zich kunt wenden. Dat kan telefonisch, schriftelijk of via b.vandermeer@ggzon.nl. U zult binnen zes weken een reactie van Mevrouw Van der Meer ontvangen.  

Mocht ook daar geen oplossing gevonden worden, dan kunt u zich uiteindelijk wenden tot Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks uw klacht indienen bij Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. De externe klachtenfunctionaris is mevrouw A. Duimel.  Voor meer informatie en/of het rechtstreeks indienen van een klacht klikt u hier.

Uiteraard kan mw Van der Meer u inlichten over de klachtenprocedure. 

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer