Vergoedingen

De behandelingen bij GGZON worden vergoed vanuit het basispakket, met uitzondering van behandelingen die niet langer onder de Zorgverzekeringswet vallen (klik hier voor verdere informatie). Dit betekent niet dat de behandelingen volledig door de verzekeraar worden betaald. Voor iedere tweedelijnsbehandeling geldt het eigen risico van € 385 per jaar. 

Als wij een contract met uw verzekeraar hebben worden de overige kosten volledig vergoed. In onderstaande overzicht ziet u met welke verzekeraars wij een contract hebben. Voor de verzekeraars waar wij geen contract mee hebben, verwijzen wij u naar deze pagina.

In 2018 en 2019 is geen contract afgesloten met CZ, Delta Lloyd en OHRA. Als u overweegt om bij ons in behandeling te komen, en u bent verzekerd bij deze verzekeraars, dan adviseren we u dringend goed na te gaan wat de kosten voor u zullen zijn. Dit geldt ook als u verzekerd bent bij een maatschappij die niet op deze site genoemd wordt. Deze verzekeraars hebben hun eigen regels en aangezien wij geen contract hebben zijn wij niet op de hoogte van deze regels.

De vergoeding is afhankelijk van de startdatum van uw DBC en wordt jaarlijks gefactureerd. 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk.  

Voor iedereen die ouder is dan 18 jaar is het eigen risico van toepassing. Het standaard verplicht eigen risico is € 385,-. Houdt u er rekening mee dat er naast de behandeling ook andere verrichtingen zoals telefonische contacten, verslaglegging en overleg meetellen voor uw eigen risico. Wij zorgen voor de declaratie bij uw zorgverzekeraar wanneer wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben. Heeft u een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben, dan verzenden wij de factuur naar u en kunt u deze zelf declareren bij uw verzekeraar. Wij adviseren u om uw polisvoorwaarden te raadplegen.

Contracten 2019 (let u op de startdatum van uw DBC):

 • Menzis
 • VGZ
 • Caresq
 • Achmea
 • DSW
 • VRZ / Multizorg

Contracten 2018 (let u op de startdatum van uw DBC):

 • Menzis
 • VGZ
 • Achmea
 • DSW
 • VRZ/Multizorg
 • Caresq

Klik hier voor de bijbehorende labels welke vallen onder de verschillende koepelorganisaties van zorgverzekeraars klik hier.

Wij verwijzen u naar de pagina DBC systematiek voor uitleg over de wijze van facturatie.

Per 1 januari 2014 is de Basis-GGZ ingevoerd. Uw huisarts bepaalt in overleg met u of u voor basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ wordt doorverwezen. De tarieven voor alle vormen van GGZ zijn door de overheid vastgesteld.  Voor de basis – GGZ geldt een vrij hoog starttarief, waardoor de rekening hoog kan lijken als u niet zo vaak geweest bent. In het vergoedingensysteem middelt dit zich uit met de langer lopende behandelingen. In individuele gevallen kan het soms vreemd overkomen.

 

 

  Laatste nieuws

Receptie & Administratie gesloten op 09-08-2019
Lees meer
GGZON scoort een 8,6 op cliënttevredenheid Basis GGZ!
Lees meer
GGZON heeft momenteel meerdere vacatures voor:
Lees meer